Loading...

Trung tâm Xúc Tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội đã có buổi làm việc tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt.