Loading...

Huyện Gia Lâm tiếp đoàn công tác Trường Chính trị- Hành chính Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)