Loading...

Hội thảo "Thiết lập mạng lưới phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn ASEAN theo mô hình mỗi xã một sản phẩm" và buổi tham quan Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt