Loading...

Gia Lâm trang bị kiến thức làm du lịch nông nghiệp, nông thôn cho đội ngũ phát triển du lịch các xã, thị trấn